KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Müzik Bölümü

TANITIM

Detay

HAKKIMIZDA 

Zengin kültürel yapısıyla Kahramanmaraş, yöresel müziği, halk ozanları, şairleri, edebiyatçıları ve tarihsel birikimi ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Müzik Bölümü, ilin kültürel birikimi göz önüne alınarak, çevreden evrene ve yakından uzağa ilkeleri ışığında milli müzik kültürümüzün özgün değeriyle sonraki kuşaklara aktarılmasını görev edinmiştir. Müfredatında toplu ve bireysel olarak teorik ve uygulamalı pek çok ders barındıran bölüm, çeşitli ve farklı disipliner yapısı ile öğrencilerin ulusal ve uluslararası anlamda tam donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine imkân sağlamayı amaçlamaktadır. Müzik programının öğrenim süresi 4 yıl ve dili Türkçe olup, programa özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Programda alan bilgisi,  genel kültür ve müziğin bütün boyutlarını içeren zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Teorik dersler kapsamındaki bilişsel becerilere yönelik kazanımlar uygulamalar ile desteklenmektedir. Bu amaçla belirli aralıklarla okul içi ve dışı çeşitli müziksel etkinliklere yer verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler; müzik alanında lisans veya lisansüstü eğitimi sonrasında akademisyen olarak ya da çeşitli kurumlarda (araştırma-uygulama merkezleri, kütüphaneler, bilim ve uygulama merkezleri vb.) araştırmacı; kongre ve kültür merkezlerinde ve konser salonlarında müzik alanında teknisyen, koordinatör, yönetici olarak unvan alabilirler. Ayrıca, özel ya da kamu kuruluşlarının müzik ile ilgili oluşturulan topluluklarında (orkestra, oda müziği, koro vb.) icra veya ses sanatçısı olabilecekleri gibi formasyon eğitimi alarak müzik öğretmenliği unvanına sahip olabilirler.

...